เครื่องลมทองเหลือง

เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument)

 เครื่องดนตรีประเภทนี้มักทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าลมผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ โดยทั่วไปมีเครื่อง 3 ลูกสูบ เช่น คอร์เน็ท ทรัมเป็ท ฟลูเกลิฮอร์น เป็นต้น เครื่องดนตรีประเภทนี้มี 4 ลูกสูบก็ได้ เครื่องลมทองเหลืองชนิดที่มี 4 ลูกสูบ จะสามารถทำเสียงได้มากกว่าชนิดที่มี 3 ลูกสูบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับเสียงที่ต่ำกว่าปกติ เช่น ทูบา ยูโฟเนียม เป็นต้น

เครื่องดนตรีบางชนิดจะใช้การชักท่อลม เข้าออก เปลี่ยนความสั้นยาวของท่อตามความต้องการ เช่น ทรอมโบน ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้ มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดังเจิดจ้า เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้รวม ๆ กันว่า ?แตร? ขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรี ปากเป่าของเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่า ?กำพวด? (Mouthpiece) ทำด้วยท่อโลหะ ทรงกรวย ด้านปากเป่ามีลักษณะบานออก คล้ายรูปถ้วยมีขนาดต่าง ๆ กัน ตามขนาดของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ปลายท่ออีกด้านหนึ่งของกำพวด ต่อเข้ากับท่อลมของเครื่องดนตรี

ทรัมเป็ท (Trumpet)

ทรัมเป็ต (Trumpet)ทรัมเป็ท คือ เครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องลมทองเหลืองกำพวดสำหรับเป่ามีลักษณะเป็นท่อโลหะบานตรงปลาย คล้ายรูปถ้วย ท่อลมทรัมเป็ทด้านปลายท่อ บานออกเป็นลำโพง เพื่อขยายเสียงให้ดัง ทรัมเป็ทมีลูกสูบ 3ลูกสูบสำหรับเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อลม เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีที่เกิดขึ้น บางครั้งกดเดียง 1 นิ้ว บางครั้ง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้วพร้อมกันเป่าโดยเม้มริมฝีปาก แล้วทำให้ริมฝีปากสั่นสะเทือนในกำพวด เสียงของทรัมเป็ทเป็นเสียงที่มีพังและดังเจิดจ้า ในบทเพลงต่าง ๆ มักใช้เสียงทรัมเป็ทบรรยายลักษณะของความกล้าหาญ การรบพุ่ง หรือความสง่างามในพิธีสำคัญต่าง ๆ
ทรัมเป็ทมีพัฒนาการมานาน มีรูปทรงต่าง ๆ กันออกไป เครื่องดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของทรัมเป็ท คือ Serpent และ Kent Bugle ในยุคกลางทรัมเป็ทจะถูกนำมาใช้ในกิจการของทหารเท่านั้น เป่าเพื่อส่งสัญญาณต่าง ๆ ในยุคต่อมาทรัมเป็ทได้นำมาใช้ในวงออร์เคสตร้า โดยเฉพาะในบรรยากาศของการแสดงเสียงอึกทึกเสียงดังหรือการประโคม
บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ออกแบบทรัมเป็ทที่สำคัญคือ Johann Hass(1649 ? 1723) เป็นชาวเยอรมัน ทรัมเป็ทในปัจจุบันจะอยู่ในระดับเสียง บีแฟล็ต เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ทรัมเป็ทมีหลายชนิด เช่น ทรอมโบน ฮอร์น คอร์เน็ท ทูบา ยูโฟเนียม ซูซาโฟน ฟลูเกิลฮอร์น 

ทูบา (Tuba)

 

ทูบา คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำสุด เครื่องเป่าทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำเช่นเดียวกับทูบามีอีกจำนวนหนึ่ง เช่น บาริโทน ยูโฟเนียม และซูซาโฟน ทูบามีพัฒนาการมาจากการเป่าเขาสัตว์และการเป่าสังข์ ท่อลมของทูบามีลักษณะค่อย ๆ บานออก ส่วนตรงปลายท่อ บานเป็นลำโพง กำพวดเป็นโลหะรูปถ้วย มีลูกสูบ 3 หรือ 4 ลูกสูบ ทูบามีทั้งในระดับเสียงอีแฟล็ต และบีแฟล็ตยูโฟเนียม (Euphonium)

ยูโฟเนียม (Euphonium)

ยูโฟเนียม คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง ลักษณะเสียงของยูโฟเนียมจะนุ่มนวล ทุ้มลึก และมีความหนักแน่นมาก สามารถเล่นในระดับเสียงต่ำได้ดี บางครั้งนำไปใช้ในวงออร์เคสตร้าแทนทูบา คำว่า?ยูโฟเนียม? มาจากภาษากรีกหมายถึง ?เสียงดี? ลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับเครื่องเป่าทองเหลืองทั่วไป จะมีลูกสูบ 3 ? 4 ลูกสูบมีกำพวดเป็นรูปถ้วย ท่อลมกลวงบานปลายเป็นลำโพงเสียง มีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชื่อ ?บาริโทน? มีเสียงใกล้เคียงกับยูโฟเนียม แต่ท่อลมมีขนาดเล็กกว่า เสียงของบาริโทนจะมีความห้าวมากกว่ายูโฟเนียม พบว่าบ่อยครั้งที่มีการเรียกชื่อสลับกันระหว่างยูโฟเนียมและบาริโทน

 คอร์เนต (Cornet)

 คอร์เนต คือ เครื่องลมทองเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับทรัมเป็ทแต่ลำตัวสั้นกว่า คุณภาพของเสียงมีความนุ่มนวล กลมกล่อม เสียงสดใสน้อยกว่าทรัมเป็ท คอร์เน็ทนำมาใช้ในวงออร์เคสตร้าเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1829 ในการแสดงโอเปร่าของ Rossini เรื่อง William Tell ในปัจจุบันคอร์เน็ทเป็นเครื่องดนตรีสำคัญสำหรับวงโยธวาทิตและแตรวง

ซูซาโฟน (Sousaphone)

 ซูซาโฟน คือ เครื่องลมทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับทูบา ซูซาโฟน คือ ชื่อที่ตั้งขั้นเพื่อให้เกียรติกับ จอห์น ฟิลิ ซูซา (John Philip Sousa) นักประพันธ์เพลง และผ็ควบคุมวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของอเมริกา
โดยปกติ ซูซาโฟนจะนำไปใช้บรรเลงในวงมาร์ชชิ่ง วงแตรวง และวงโยธวาทิต ซูซาโฟนมีลำตัวม้วนเป็นขด ผู้เล่นต้องสอดตัวเข้าไปในขดของเครื่องปากลำโพงจะหันไปทางเดียวกับผู้เป่า เสียงของซูซาโฟนเหมือนกับเสียงทูบา คือต่ำทุ้มลุก ในเยอรมันจะมีเครืjองดนตรีที่มีลักษณะเดียวกับซูซาโฟน เรียกว่า บอมบาดอน (Bombadon)

บิวเกิล (Bugle)

 บิวเกิล เป็นเครื่องเป่าทองเหลือง ไม่มีลูกสูบ เป่าโดยใช้กำพวด เป่าเสียงได้ 8 เสียงใช้สำหรับเป่าแตรสัญญาณของทหาร

เฟรนซ์ฮอร์น (French Horn)

 เฟรนซ์ฮอร์น คือ เครื่องเป่าทองเหลืองท่อลมเป็นทรงกรวย ขยายออกไปตลอด ปลายท่อจะบานออกเป็นลำโพงอย่างกว้าง ท่อลมจะขดเป็นวงกลม
เฟรนซ์ฮอร์น พัฒนามาจากการเป่าเขาสัตว์เพื่อใช้บอกสัญญาณต่าง ๆเสียงของเฟรนซ์ฮอร์นจึงเหมือนกับเสียงที่เกิดจากการเป่าเขาสัตว์ คุณภาพของเสียงเฟรนซ์ฮอร์นโปร่งเบาและมีความนุ่มนวลกังวาน เฟรนซ์ฮอร์นในยุคแรกไม่มีนิ้วกด เล่นเสียงได้จำกัดใช้สำหรับการล่าสัตว์ ในปลายศตวรรษที่ 17 เฟรนซ์ฮอร์นมีขนาดเล็กลง ปากลำโพงบานออกมาก ขึ้นกว่าเดิม ทำด้วยโลหะ มีนิ้วลูกสูบ 3 นิ้ว และนำไปใช้ในวงออร์เคสตร้า ในวง Woodwind Quintet จะต้องมี Frnch horn ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ถึงแม้เฟรนซ์ฮอร์นจะไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ก็ตาม

ทรอมโบน (Trombone)

 ทรอมโบน คือ เครื่องลมทองเหลือง มีคันชักโค้งเป็นรูปตัวยู สำหรับเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อลม ตำแหน่งของการเลื่อนคันชักจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ให้ระดับเสียงดนตรีต่างกันออกไป ท่อลมกลวงทรงกระบอก ปลายท่อบานออกเป็นลำโพง เป่าโดยใช้กำพวดเป็นรูปถ้วย
ทรอมโบนพัฒนามาจากแตรทรอมบา (Tromba) ซึ่งเป็นทรัมเป็ทขนาดใหญ่ตั้งแปลายศตวรรษที่ 14 กลุ้ค (Gluck) คือ ผ็ทีนำทรอมโบนมาใช้ในวงออร์เคสตร้าเป็นคนปรกตามด้วย โมสาร์ท (Mozart) และ บีโธเฟ่น (Beethoven)
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ทรอมโบน คือเครื่องดนตรีสำคัญชนิดหนึ่งสำหรับวงออร์เคสตร้า ทรอมโบนที่ใช้ในวงออร์เคสตร้ามี 4 ชนิด คือ

1.Tenor Trombone
2.Bass Trombone
3.Tenor-bass Trombone
4.Contra-Bass Trombone

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s